Stinn brakke på informasjonsmøte

Det ble så fullt at folk måtte stå på gangen da Os kommune hadde folkemøte om kloakkrenseanlegget OHARA i Osbadet mandag kveld.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Os kommune hadde ikke tanker om at det skulle komme så mye folk som det gjorde til møtet. Da folkemøtet skulle starte klokken 18.30, var det ikke nok sitteplasser til alle. Det kom så mange at noen måtte stå på gangen under møtet og ordføreren beklaget overfor de fremmøtte.

– Da vi så hvor stor interesse det var for dette møtet, forsøkte vi å finne alternativ lokalisering. Det lot seg dessverre ikke gjøre. Alle andre møteplasser var opptatt i kveld, sier ordfører Terje Søviknes til bt.no.

I løpet av kvelden skulle det redegjøres for hva som er blitt gjort i planleggingen, og hvor veien går videre. To eksterne konsulenter skulle også fortelle om sine luktanalyser.

Les og: – Vil gi luktproblemer på Mobergsneset

To alternativer for plassering av anlegget har vært aktuell. Det ene er Mobergshaugane og det andre er Kuhnle, men ingen av naboene ønsker å ha anlegget i sitt nærområde.

– Et slikt anlegg med utslipp på Moberg vil gi store luktproblemer ikke bare på Moberg, men også ned i Os sentrum og på Mobergsneset. Dette kan og føre til at de nye boligene som skal bygges av Os Sjøfront vil synke i verdi på grunn av luktproblemer, sier Helge Steinum som er med i aksjonsgruppen til NyttiOs.com.

Ordfører Terje Søviknes bor bare noen hundre meter unna et kloakkrenseanlegg i Lysefjorden og mener dette ikke er noe problem.

– Kloakkrenseanlegget i Søvikvågen ligger cirka 200 meter fra huset og det har stort sett vært uproblematisk, sier ordføreren i Os, og legger til at det er et mindre, åpent anlegg han har i sitt nabolag.

Det som skal bygges på Moberg eller Kuhnle er et moderne, lukket anlegg og Terje Søviknes tror ikke det vil by på problemer. Han mener beboere og politikere må stole på fagfolkene.

– De har gjort grundige analyser og vet hvordan slike anlegg fungerer rundt omkring. Jeg kan vanskelig se noe helsefare ved lukkede renseanlegg, det er jo helt vanlig at de bygges i tettbygde strøk. I Bergen er det for eksempel ett i Sandviken og ett ved NHH. Å flytte anlegg til uberørte områder er for kostbart. Et nytt kloakkrenseanlegg i Os er egentlig et kjempestort miljøprosjekt, for med det får vi vekk forurensning i havnebassenget, sier Søviknes til bt.no.

Søviknes mener at det ikke skal bli noe problem med lukt fra anlegget.

– Konsulenten vår konkluderer med at begge alternativ kommer under EU-verdiene man bruker for å måle lukt. Da får vi stole på det, sier han til bt.no.

I følge andre leverandører som aksjonsgruppen på Moberg har hatt kontakt med, vil et slikt anlegg aldri være luktfritt. Lukten vil spre seg på et areal fra 1-2 kilometer og vil forekomme ved lavtrykk, på kalde stille dager og stille varme dager.

– Vi mener at dette store anlegget bør legges inn i Liafjellet. Det vil bli noe dyrere, men da unngår man at det skal bli luktproblemer i områdene hvor folk bor, sier Helge Steinum til NyttiOs.com.

På møtet kom det frem at Os kommune nå ser på muligheter for å flytte utslippet fra anlegget lengre unna tettbebyggelse, noe som også er mer i tråd med hva aksjonsgruppen på Moberg har ønsket.