– Vil gi luktproblemer på Mobergsneset

Os kommune vil bygge nytt renseanlegg i fjellet under Mobergshaugane, men nabolaget vil ha det inn i Liafjellet.
– Et slikt renseanlegg på Moberg vil gi luktproblemer både i Os sentrum og ved de nye boligene som skal bygges på Mobergsneset.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I forprosjektet til nytt hovedavløpsanlegg, kalt OHARA, går det frem frem at det er 2 alternative plasseringer av anlegget. St.Hanshaugen/ Moberg eller Kuhnle er alternativer kommunestyret i Os har stemt for.
Det store fjellanlegget vil i følge aksjonsgruppen på Moberg medføre utsprenging av ca. 23000-25000 kubikkmeter med fjellmasser. Anlegget vil ha en tilhørende luftpipe som skal pumpe ut kloakkluft/gasser og ifølge Norconsult kan denne bli 10-16meter høy og 2 meter i diameter.

– Et slikt anlegg med utslipp på Moberg vil gi store luktproblemer ikke bare på Moberg, men også ned i Os sentrum og på Mobergsneset. Dette kan og føre til at de nye boligene som skal bygges av Os Sjøfront vil synke i verdi på grunn av luktproblemer, sier Helge Steinum som er med i akjsonsgruppen.

I følge andre leverandører vil et slikt anlegg aldri være luktfritt. Lukten vil spre seg på et areal fra 1-2 kilometer og vil forekomme ved lavtrykk, på kalde stille dager og stille varme dager.

Aksjonskomiteen på Moberg er heller ikke tilhenger av at anlegget skal bygges på Kuhnle.

– Vi mener at dette store anlegget bør legges inn i Liafjellet. Det vil bli noe dyrere, men da unngår man at det skal bli luktproblemer i områdene hvor folk bor, sier Helge Steinum.

”Vår største bekymring er politikernes dårlige kunnskap og dømmekraft som lar økonomi være det avgjørende, og ikke egnethet og sikkerhet for beboerne i Os. Kommunen har følgende vekting av prosjektet; 70% økonomi, 20% egnethet og 10% konflikt. Vi ønsker anlegget bort fra tettbebyggelse”, skriver aksjonsgruppen på Moberg i et skriv som er laget.

Mandag 4. oktober fra klokken 18.30-20.30 blir det informasjonsmøte i Osbadet med Os kommune.

Agenda for møtet:

1. Innledning/møteledelse ved ordfører Terje Søviknes

2. Orientering/staus for planarbeidet ved Johannes Håkonsund

3. Orientering om ventilasjon, Norconsult AS

4. Orientering om lukthåndtering/luktspredning, Norconsult AS (event også uavhengig konsulent)

5. Prosessen videre ved teknisk sjef Haldor Fosse

6. Innlegg fra velforeninger

7. Spørsmål/diskusjon