Tar livet av laksen

Oppdrettsnæringen på Vestlandet opplever rekordstor massedød på grunn av laksesykdom. Flere anlegg rundt Os er rammet.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Forskerene vet ikke hvorfor fisken dør, og det finnes ingen medisiner som virker.

– Hadde det vært gris, sau eller kylling ville man selvfølgelig aldri akseptert det, sier professor Are Nylund i sykdomsgruppa ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen til TV 2 Nyhetene.

Rundt Os er blant annet oppdrettsanlegg i Strøno, ved Skorpo, i Fusafjorden ved Hatvik  og Eikelandsosen rammet av fiskedød.

Det er det såkalte PD-viruset  som nå er en av de største utfordringene oppdrettsbransjen på Vestlandet og Midt-Norge står overfor. Mellom ti og 50 prosent av fisken i oppdrettsmærene kan dø dersom anlegget rammes av PD.

– Denne høsten er veldig ille, og det begynte allerede i sommer med veldig høy dødelighet assosiert med viruset, sier Nylund.

Så langt vet man lite om sykdommen og hvilke faktorer som spiller inn på sykdomsutbredelsen.

– Man må vite hva som utløser sykdommen. Man kommer ingen vei med å fokusere på viruset alene, sier Nylundt til TV 2 Nyhetene.

Forskerne har indikasjoner på at smitten sprees via lakselus. Stemmer dette, er situasjonen enda mer alvorlig for villaks og villørret.

Sykdommen regnes ikke som farlig for mennesker som spiser syk fisk. PD angriper laks og regnbueørret, og fører til at fisken slutter å spise. Fisken får kroniske innvendige skader på spiserør, hjerte og muskulatur.