Oseana blir dyrere

Nå går ordfører Terje Søviknes  ut med hvor mye dyrere Oseana vil bli.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Som NyttiOs.com skrev sist uke så vil prislappen på Oseana bli på over 200 millioner kroner.

I formannskapet i Os tirsdag ble en månedsrapport fra byggekomiteen presentert og den viser at prosjektetrammen bør utvides fra 196,1 millioner kroner til 210,7 millioner kroner. Det er tidligere meldt muntlig at reserveposten var brukt opp og at en slik endring ville bli fremmet.

Månedsrapporten angir tre konkrete grunner til merkostnaden. Prisstigning, mangler ved arbeidet til en konsulent og endringer i bygget initiert av byggekomiteen. Dette gir en ny prognose på 204,7 millioner kroner per 18.08.2010, men da var hele reserveposten oppbrukt.

– Byggekomiteen har brukt tiden fra 18.08-22.09.2010 til å gå gjennom alle deler av prosjektet, og identifisert nedtrekk/kostnadskutt på i alt 9,1 mill kroner. I tillegg er det gjort vurderinger av hvor stor reservepost det er fornuftig å regne med på den resterende del av byggeprosjektet – anslag 12,1 mill + mva. Oppsummert gir dette er nytt revidert budsjett på 210,7 millioner kroner forteller ordfører Terje Søviknes til NyttiOs.com.

– Formannskapet og kommunestyret vil få seg forelagt en egen sak om finansieringsløsning for dette i møtene 19.oktober og 26.oktober. Da kjenner vi også det endelige utfallet av statsbudsjettet sier Søviknes.

Tirsdag kom det og frem at det mest sannsynlig ikke ligger inne de 15 millioner kronene som er søkt om til Oseana på stadsbudsjettet.

– Er disse antagelsene korrekt er dette alvorlig for fullføringen av Oseana, sier ordfører Terje Søviknes til NyttiOs.com.