Ingen støtte til Oseana?

Verftet i Bergen får penger, men det kan se ut til at Oseana kunst og kultursenter ikke får ett øre fra staten siden bygget er påbegynt.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

– Fylket må nå prioritere USF Verftet foran Oseana på Os. Ellers blir det ikke utbygging på Verftet, er den klare meldingen fra kulturbyråd Harald Victor Hove.

Prestisjeprosjektet Arena USF er inne på statsbudsjettet, gjennom at regjeringen nå vil bevilge 2,25 millioner kroner årlig slik at USF Verftet kan betjene et lån på 30,8 millioner kroner, tilsvarende statens andel av finansieringen.

Les og: Kostnadssprekk for Oseana

Bergen kommune har lovet å sørge for sin andel på 24 millioner kroner samt å garantere for det nevnte lånet og USF vil selv bidra med en egenandel på9,7 millioner kroner, skriver Bergensavisen.

Både staten og kommunen er klare på at prosjektet kun kan gjennomføres hvis fylket spytter inn sin andel i dette spleiselaget, 24 millioner kroner. Foreløpig har ikke fylket vist veldig positiv vilje til et så stort løft.

Ingen støtte til Oseana
En av grunnene er trolig at de til nå har bevilget minst åtte millioner kroner til Os kommunes gigantprosjekt Oseana kunst og kultursenter.

Det ble i første omgang søkt om 47 millioner kroner fra staten til Oseana, men det ble ingenting. Nå er det søkt departementet om å få bevilget 15 millioner kroner de neste årene.

I følge Bergensavisen vil de ikke motta et øre over statsbudsjettet.

Det er i tråd med departementets praksis om at prosjekter som er oppført, ikke får støtte. Ingen av de andre utbyggingsprosjektene som har søkt om midler, har satt spaden i jorden.

Dette er i tilfelle dårlig nytt for Os kommune, men bra nytt for USF Verftet.

– Siden alt tyder på at det kun er USF Verftet som vil få statlige kroner, må fylket gå for det prosjektet i neste års budsjett. Vi har lenge hatt en god dialog med fylket i forhold til USF, så det vil være rart om de nå skal bakke ut, sier Hove til BA.

Budsjettet til Hordaland fylkeskommune blir lagt frem 5. oktober og statsbudsjettet blir lagt frem 6. oktober.