Undersøker barnevernet

Os kommune er i gang med en brukerundersøkelse for barnevernet.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Målgruppen i brukerundersøkelsen er foresatte og barn over 18 med frivillige tiltak fra barnevernet, melder Os kommune på sine nettsider.

Barnevernstjenesten i kommunen har på forhånd sendt informasjonsbrev til de som er i målgruppen. Undersøkelsen vil bli gjennomført ved at Kundeombod Arne Skogedal har intervju med de som har meldt tilbake at de ønsker å delta i undersøkelsen

Alle svar i undersøkelsen blir registrert elektronisk og det vil ikke være mulig å spore hvem som har svart på spørsmålene.

Formålet med brukerundersøkelsen er å få et «bilde» på kvaliteten i tjenesteytelsen.

Ut fra resultatene i undersøkelsen, skal tjenesteområdet peke ut fokusområder frem mot neste undersøkelse om 2 år.