Drømmejobben?

Os kommune skal ansette en parkeringsvert i Os sentrum som blant annet får i oppgave å forbedre parkeringsvanene til osingene.


Bli tilhenger av
NyttiOs på Facebook

Os kommune skal opprette en stilling som parkeringsvert i løpet av høsten. Oppgaven til parkeringsverten blir å kontrollere parkeringsområdene primært i Os sentrum, men også andre steder i kommunen.

Ved siden av disse oppgavene kan det og bli aktuelt for verten å ta seg av diverse miljøarbeid i sentrum og holde et øye med båtparkeringen i Os havn, melder Os kommune.

Kommunen stiller ikke krav om erfaring fra bransjen og viser til at Norpark vil stå for all opplæring i forbindelse med jobben.

Så spørs det da om osinger tør å søke på en slik stilling. Kan nok bli en del ubehagelige episoder når man da skal slå ned på parkeringen til venner eller familie.