Graverende beslag i fjorden

Politiet har tatt beslag i garnlenker og ruser full av levende og død fisk og krabbe.Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

– I forbindelse med oppkjøring til den aktive hummersesongen har politiet i samarbeid med Statens Naturoppsyn SNO den siste uken foretatt kontroll av fangst og fiskeredskaper i området Røttinga og Strøno. Kontrollen viste en bedrøvelig holdning til liv i sjøen og ikke minst ulovlig håndtering av fiskeredskaper, forteller politibetjent Ørjan Hjortland til NyttiOs.com.

– Til eksempel ble det funnet to doble garnlenker som åpenbart hadde stått i sjøen over en lang periode. I garnet var det blanding av levende, død og rotten fisk. Utallige krabber og bunndyr hadde gått etter fisken og satt fast i garnet som medførte en seigpining til død.

Det ble også funnet flere ulovlige ruser som åpenbart hadde stått i sjøen over en lang periode. Rusene var også full av levende, død og rotten fisk, krabber og bunndyr.

Alle ulovlige forhold blir anmeldt og etterforsket av politiet.

Politiet ønsker publikum sin hjelp og ønsker tips og opplysninger om kritikkverdig og ulovlig fiske.

På bakgrunn av dette finner politiet grunn til å minne om reglene som gjelder:

Alle fiskeredskaper som står i sjøen skal merkes med navn og adresse, enten på blåsen eller redskapen.

Hummerfiske:
Lovlig fiskeperiode hos oss er 1. oktober kl. 0800 tom 30. november.
Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner, altså ikke med ruser.
Hummer med utvendig rogn er fredet og skal settes tilbake i sjøen.
Minstemål for hummer er 25 cm målt fra pannehorn til halefinne.
Yrkesfisker kan bruke 100 teiner mens fritidsfisker kan bruke 10 teiner.
Teiner skal ha sirkelformet fluktåpning på hver side med minst 60 millimeter.

Ytterlige regler om fiske i sjøen kan finnes på fiskeridirektoratet sine internettsider: www.fiskeridir.no