Blodbussen kommer

Blodbussen har hatt flere besøk i Os i år og snart dukker den opp igjen. Det trengs stadig nye blodgivere.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Blod er en viktig del av akuttberedskapen og behandlingen på sykehuset. For å skaffe nok blodkomponenter er det behov for blodgivere.

I dag er rundt 10 000 personer i Hordaland blodgivere. Det er for lite til at beredskapen skal være god nok. Blod kan bare skaffes fra frivillige blodgivere.

Neste uke kommer Blodbussen på besøk igjen til Os og da har du som allerede er blodgiver muligheten til å gi. For de som tenker på å bli blodgiver, så er det mulig å melde seg når Blodbussen kommer.

Les mer om det å bli blodgiver på Helse Bergen sine nettsider.

Blodbussen kommer til Amfi Os torsdag 23. september hvor den blir stående fra klokken 08 til 14.30.

Også uken etter den 30. september vil Blodbussen være på plass i tidsrommet 08-14.30.