Tankbil til 3 millioner

Brannvesenet i Os får ny tankbil til 3 millioner kroner.Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Brannvesenet i Os har bestilt en ny tankbil med plass til ca 10 000 liter vann og om kort tid er den på plass i Os.

– Det er ett års bestilling på den nye bilen som vi regner med å få på plass her i Os i løpet av første uken av oktober, sier brannsjef Stein Gjøsund til NyttiOs.com.

Skal stå i Vognhallen
Den nye bilen er for stor til å ha i garasjen på brannstasjonen og vil derfor få en sentral plassering i Vognhallen.

Bilen som kommer med fastmontert vannkanon og lysrigg blir for høy til garasjen på stasjonen, men vi har fått en avtale med Os kulturutvikling som gir oss plass i Vognhallen. Nå skal vi lage en garasje for bilen i sørenden av Vognhallen slik at den står trygt, men samtidig er kjapp å få ut på veien, sier Gjøsund.

Bringe vann
Den nye tankbilen skal i første omgang gjøre en jobb på brannsteder, men den skal og kunne brukes til å levere vann med.

– Bilen som har en vanntank på 10 000 liter er selvsagt viktig for oss på et brannsted, ikke minst på steder som Hegglandsdalen, Sør Strøno og i Lysefjorden hvor vi ikke kan koble oss på vannuttak. Men bilen skal og kunne gjøre en misjon når det trengs å fylles opp brønner i Os, sier Gjøsund til NyttiOs.com.

– Vannkanonen på bilen blir ellers viktig på skogbranner og ved trafikkuhell der tankbiler er involvert og det kan være fare for lekkasjer, sier han videre.

Solgt den gamle
Når den nye tankbilen er kommet på plass vil den gamle forsvinne.

– Vi har solgt den gamle tankbilen til en entreprenør som overtar den når vi har fått den nye inn i tjeneste, avslutter Gjøsund.

I disse dager ferdiggjør Egenes Brannteknikk AS den nye tankbilen som etter planen skal leveres i Os i løpet av den første uken i oktober.