Gourmet restaurant på gang?

Flere har vist interesse for visningssenteret som Os kommune vil selge for over 10 millioner kroner.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Visningssenteret i boligkomplekset ”Vindu mot fjorden” har i over ett år blitt disponert av kunstnere som bruker det til atelier og utstillinger, men Os kommune har et mål om å få solgt lokalet.

Os kommune har hatt interessenter på gang som ønsket opsjon på å kjøpe.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt potensielle kjøpere som ønsket opsjon på lokalene, men det strandet på summen kommunen forlangte for opsjonen. Et lokale til 10,5 millioner kroner får naturligvis også en ganske høy pris på en opsjon, sier kommunaldirektør Karl Ole Midtbø til NyttiOs.com.

Os kommune har hatt også hatt henvendelser fra andre interessenter som ønsker å leie lokalene.

– Vi har hatt noen henvendelser fra aktører som ønsker å leie, men Os kommune vil primært selge, sier Midtbø.

NyttiOs.com kjenner til at det har vært nye henvendelser på lokalene i det siste.

– Jeg kan bekrefte at det har vært henvendelse fra seriøse aktører på kjøp av lokalene i det siste, men det har ikke munnet ut i noen forhandlinger så langt, sier Karl Ole Midtbø til NyttiOs.com.

Er det riktig som vi hører at en gourmet restaurant kan være aktuell i lokalene.

– Jeg har ikke hørt noe om restaurant, så det tror jeg er løse rykter som går, sier Midtbø.