Ingen rekruttskole

Både Haakonsvern og Ulven leir har vært aktuell for rekruttskole hvis den skulle flyttes fra Madla. Nå har forsvarsministeren bestemt seg.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Regjeringen har bestemt å fremme forslag til Stortinget om at Sjøforsvarets rekruttutdannelse skal fortsette i Madlaleiren. Saken blir fremmet i forslaget til statsbudsjett for 2011 som legges fram i neste måned, opplyser forsvarsminister Grete Faremo (Ap), til Aftenbladet.

Forslaget betyr at Madlaleiren ikke legges ned i 2013 som vedtatt i langtidsplanen for forsvaret for årene 2009 til 2013. Årsaken er at de opprinnelige økonomiskle beregningene for flytting fra Stavanger til bergensområdet ikke holdt mål.

– De nyeste økonomiske overslagene viser at det ville kostet mellom 250 og 300 millioner kroner mer enn antatt i stortingsmeldingen å overføre rekruttutdannelsen fra Madla til enten Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern eller til Ulven leir ved Os, sier forsvarsministeren til Aftenbladet.

– Dette er penger hverken regjeringen eller forsvaret fant formåltjenelig å bruke i dagens trange økonomiske tider, fortsetter forsvarsminister Faremo.

I Madlaleiren betegner tillitsvalgt, kapteinløytnant Kurt Låbakk, gårsdagen som en god dag. Vedtaket i regjeringen har løftet en tung vekt fra skuldrene våres, sier han.

De tillitsvalgte i leiren har like siden det opprinnelige flyttevedtaket hevdet at overslagene var for små.

–Vi er alle glade for at statsråd Faremo gransket tallene på nytt og har snudd saken, påpeker Låbakk til Aftenbladet.