Vil bygge svanemerket barnehage

Selskapet Trygge barnehager vil bygge en garantert miljøvennlig barnehage i Os.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I fremtiden skal du kunne velge å sende barnet ditt i en garantert miljøvennlig barnehage. Den førsste svanemerkede barnehagen kan stå ferdig allerede neste år og kanskej blir det i Os.

Hornienga FUS barnehage i Bærum er så langt en av de mest miljøvennlige barnehagene i landet, men den er ikke svanemerket.

Det finnes nemlig ingen barnehager i hele verden som er svanemerket. Men Trygge Barnehager har nå fått lisens for å bygge slike barnehager, og håper og tror at den første skal være ferdig til neste sommer.

– Vårt fokus har alltid vært på barna og barnas beste, sier Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager til Dagsavisen. Hun forteller at de lenge har lagt vekt på å lage et godt miljø i barnehagene de bygger, ved å legge vekt på lyd, lys og luft som viktige kvaliteter.

– Et godt innemiljø bidrar både til trivsel og læring for barna, sier Sævareid.

Selskapet Trygge Barnehager har nå planene klare for minst to barnehager som kan bli de første svanemerkede barnehagen i verden. Mest trolig skjer det her i Os, men det kan også bli i Bærum.

– Det har vært en lang prosess å få på plass lisensen, men vi vil satse på miljøet. Vi tror også foreldrene vil sette pris på at de får et miljøvennlig alternativ, et trygt sted å sende barna sine, sier Sævareid. Hun tror det i fremtiden vil bli større konkurranse mellom barnehagene.

– Da må vi i større grad vise at vi ikke bare tilbyr kvalitet i innholdet i barnehagen, men også at vi bryr oss om miljøet, sier Sævareid til Dagsavisen.

Det er ikke mulig å få svanemerket allerede eksisterende barnehager, eller bygg som allerede er påbegynt.

Trygge barnehager har i dag Banktjørnhaugen barnehage, Søre Neset barnehage, Hjellemarka barnehage og Varhuag barnehage her i Os.