Nå bør du flytte båten

I dag startet utfyllingsarbeidet i Os havn.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Området som ligger på innsiden av moloen ved Os kai skal i forbindelse med utbyggingen av Oseana og Os sjøfront rustes opp med ny vei, utfylling og fiskerikai.

I dag startet utfyllingsarbeidet med stein inne i havnen, men fremdeles ligger det båter fortøyd i området.

Os kommune kommune har gitt båteiere frist til 8. september med å få fjernet båtene sine fra havneområdet på innsiden av den gamle moloen.

I reguleringsplanen ligger det ikke inne permanente båtplasser i dette området når arbeidet er ferdig, men det kommer på plass en båthavn ved den nye moloen som er eiet av Os Sjøfront.

Os kommune har ellers overtatt kaien og moloen fra Kystverket i området hvor det skal fylles ut.