Vil fjerne 50-øringen

Fra før er både ettøringen, toøringen, femøringen, tiøringen og 25-øringen fjernet. Nå står 50-øringen for tur.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det er Dagsavisen som i dag skriver at Norges Bank vurderer å fjerne 50-øringen.


– Norges Banks vurdering er at 50-øren ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Den brukes av butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger, heter det i et brev om 50-øringens skjebne, som nå er sendt alt fra næringslivsorganisasjonene til mynthandlerne.

Ved betaling med kontanter må beløpene vi skal betale i kiosker, butikker og andre steder avrundes til nærmeste krone og ikke til nærmeste 50-øring, som i dag. Norges Bank tror likevel ikke at dette vil føre til økt prisstigning.

– Det er kun sluttbeløpet ved kontante betalinger som skal avrundes, og ikke prisen på den enkelte vare. Elektroniske betalinger påvirkes ikke av en myntinndragning, heter det i et brev om 50-øringens skjebne, som nå er sendt alt fra næringslivsorganisasjonene til mynthandlerne.