Vil vite målene på boligen din

Skatteetaten sender for tiden ut brev der de ber huseiere om å måle areal  i hjemmet som skal brukes til beregning av likningsverdien.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I begynnelsen av september vil alle boligeiere få tilsendt et brev og et skjema fra Skatteetaten. I brevet blir de bedt om å innrapportere opplysninger om boligen sin. Alle boligeiere får ett skjema for hver bolig han/hun måtte eie.

Alle boligeiere skal innrapportere opplysninger om, boligareal (P-ROM eller BOA), byggeår og boligtype. Disse opplysningene vil danne grunnlaget for den nye likningsverdien.

Opplysninger om areal og byggeår finnes for eksempel i salgsoppgaver og takstdokumenter.

Fra og med 31. august kan alle boligeiere innrapportere boligopplysningene sine. Det kan gjøres elektronisk på skatteetaten.no eller via SMS. Skjemaet man mottar i posten kan også sendes inn eller leveres på skattekontoret.

Dersom den nye likningsverdien skal kunne tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011, må opplysningene sendes inn innen 15. oktober.

Dersom opplysningene ikke er gitt innen fristen for å levere selvangivelsen, kan Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.

I forbindelse med utsendingen fra Skatteetaten dukker det også opp mange spørsmål hos huseiere.

Derfor har Skattetetaten fått laget en egen nettside som skal kunne gi svar på mange av spørsmålene.