Solid utbytte på oppdrett

Fiskreridirektøren er medeier i Fusa-selskapet Bolaks og kunne hente ut et stort utbytte etter fjoråret.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Bolaks ga utbytte på 11, 9 millioner kroner etter et svært godt fjorår. Resultatet før skatt tilsvarte 28, 6 prosent av salgsinntektene, skriver Kysten.no.

Resultatet før skatt i fjor ble 82,2 millioner kroner, og resultatet etter skatt kom på 58,8 millioner kroner. Nær 80 prosent av disse midlene ble overførst til egenkapitalen, mens eierne valgte å ta ut resten som utbytte.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord eier 8,3 prosent av Bolaks gjennom sitt hundre prosent eide investeringsselskap P2H Invest som har en egenkapital på vel fire millioner kroner. Dermed skal hennes prosentvise andel av utbyttet bli 987.000 kroner.