Kulturstipend og spillemidler

Driver du med kunst andre kulturaktiviteter eller idrett? Nå er det tiden for å søke om kulturstipend.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook


Os kommune skal dele ut et kulturstipend på 10 000 kroner, men først må de få inn søknader fra kunstnere, idrettsfolk og andre kulturarbeidere som bor eller er fra Os kommune.

Det er bare enkletpesoner som kan søke om kulturstipend. Retningslinjer for kulturstipendet får du i kommunetorget eller på kulturkontoret. Har du spørsmål kan de rettes til kultursjef Lisbeth Axelsen, melder Os kommune.

Spillemidler
Det er også tiden for å søke om tilskudd til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan og søkes om midler til nærmiljøanlegg.

Søkand skal sendes via idrettsanlegg.no, men råd om utfylling av søknad vil kulturkontoret være behjelpelig med, melder Os kommune.