Mange omkomne

Nesten dobbelt så mange har mistet livet på veiene i år sammenlignet med samme tid i fjor.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I Hordaland har 13 personer mistet livet i trafikken de første 8 mnd, mot 7 personer i samme tidsrom i fjor, melder Trygg Trafikk i Hordaland.

I august omkom 1 person i trafikken her i fylket. Den omkomne var en mann – 20 år som omkom i en ulykke i Odda.

Av de 13 omkomne i Hordaland så langt i år var 10 menn og 3 kvinner.

Bilførere 7, bilpassasjerer 2, MC-førere 2, fotgjengere 2.

I aldersgruppen over 60, omkom 5 personer.

På landsbasis omkom 23 personer i trafikken i august. Dette er det samme antall som i august i fjor. Hittil i år har 144 personer omkommet i trafikken, mot 139 i samme tidsrom i fjor.