Blir veien smalere over broen?

Hvordan blir Osbroen når utbedringsarbeidene er ferdig. Blir det bredere fortau på begge sider. Blir veien smalere over broen?

I noen uker nå har arbeidet med å utbedre Osbroen pågått. Arbeidet vil bli gjort i to deler, der første del skal være ferdig til 17. mai og den andre delen i slutten av juni.

– Vi har inndelt jobben i to faser. De første arbeidene på nedsiden av broen skal vi være ferdig med til 17. mai og resten av arbeidet, blant annet med dekket, skal være ferdig før Osøren Blues og Jazzfestival går av stabelen i juni, sier byggeleder Terje Myking til RadiOs.no.

Hva blir gjort med broen fremover?

– Vi vil gjøre det litt bedre for de myke trafikkantene ved at fortauet på nedsiden av broen blir halvannen meter bredere. Vi skal og skifte rekkverk og gjøre litt generell oppgadering av veidekke og den type ting, sier Myking til RadiOs.no.

Hvorfor blir ikke begge fortauene tatt?

– Det er en vurdering av kostnader og den bæreevnen som dagens fundamentering av broen har, sier Myking.

HØR HELE INTERVJUET MED BYGGELEDEREN HER!

Smalere vei over broen?
Sjåfører av store kjøretøy har henvendt seg til RadiOs.no med bekymringsmeldinger om at veien over broen vil bli smalere.

– I byggeperioden er veien smalere, men når arbeidene står ferdig i juni, skal veien ha samme bredde som i dag som er ca 6,5 meter, sier Myking.

Holder veien åpen Det er meningen at veien over broen skal være åpen i hele byggeperioden, men det kan bli mindre stenginger.

– Det kan bli korte perioder hvor det blir stenginger i forhold til utførelse av arbeid, men hovedtanken er at trafikken skal gå i to felt. I perioder kommer de to feltene til å være smale og det vil derfor bli vanskelig for to store kjøretøy og passere da. I rushperiodene blir det ingen stenginger, sier Myking.