98, 99, 100 …….!

Skulle du se mistenkelig adferd seint på kvelden i Os, Fusa og Samnanger fremover, så kan det være at det er et tellekorps du ser.

Det pågår for tiden innmarkstellinger av hjort i Fusa, Os og Samnanger. Telllingene vil foregå seint på kvelden fra midten av mars og utover til slutten av april, melder Os kommune på nett.

Tellingen av hjort er en del av prosjektet”Hordahjort” som omfatter de fleste kommunene i Hordaland og en del kommuner i Sogn.

Målet med tellingen er få få bedre informasjon om hjortebestanden, og dermed ha et sterkere grunnlag for å drive målrettet forvaltning.

Tellingene består av at flere lag med lokale jægere og grunneiere kjører rundt med bil  for å observere hjorten på innmarksareal. Det blir brukt kunstig lys for å kunne få gode observasjoner på dyrene.