Irriterende fartsdumper!

To nye fartsdumper ved Osbroen har skapt frustrasjon hos en del bilister. Men det er en grunn til at de har dukket opp.


Arbeidet med å utbedre en rimelig forfallen bro er godt i gang. Nytt og bredere fortau, skikkelig belysning nytt dekke og ikke minst et nytt rekkverk skal være på plass når arbeidet står ferdig ut på sommeren.

I forbindelse med utbedringene av broen har det dukket opp et par nye pukler i veien, en på hver side like før man kjører inn på broen.

RadiOs.no har fått flere henvendelser fra bilister som ikke liker at disse er kommet, men det er en grunn til at de er der.

– Dette er fartsdempere som vi har satt opp i forbindelse med arbeidet på broen for å få farten ned, sier en av anleggsfolkene på stedet til RadiOs.no.

– Disse skal fjernes når vi er ferdig med arbeidet på broen, sier han videre.

Bilister må ellers regne med at det kan bli en del stopp utover i byggeperioden ved broen. Etterhvert vil broen bli innsnevret til et felt for at det skal være mulig for anleggsfolkene å jobbe på broen samtidig som trafikken skal gå.