Fortsatt alvorlig for villaksen!

Det har i det siste pågått en debatt som går på om villaksen er truet eller ikke. Direktoratet for Naturforvaltning er klar på at det fortsatt er alvorlig for villaksen.

NRK har de siste dagene reist en debatt om hvorvidt villaksen i Norge er truet eller ikke. Debatten er preget av enkle svar på kompliserte spørsmål. Hvorfor er vi egentlig bekymret for villaksens framtid i norsk natur?

Se NRK Brennpunkt: Myten om villaksen her

Historisk sett har rundt 450 norske vassdrag hatt sin egen unike laksestamme. I dag er minst en av ti laksestammer tapt, men fortsatt gyter det villaks i 407 vassdrag.

– De siste dagers debatt har skapt et inntrykk av at bekymringen vår for villaksen er overdrevet. Det er den ikke. Faresignalene er så mange at det er all grunn til uro for villaksens framtid, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Les og: Rekordlave fangster i elvene

Færre villaks i elvene
Etter gytingen tilbringer villaksen normalt mellom to og fire år i elvene, før den som smolt (småfisk) vandrer ut i havet for å beite. Etter ett til fire år i havet vender den tilbake til vassdraget hvor den ble født for å gyte.

Les og: Oselven åpner senere i år

I en rapport fra forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fremgår det at inntil 1,2 millioner laks kom inn til norskekysten hvert år tidlig på 1980-tallet.

Estimater fra 2008 viser at tallet var redusert til 490 000 laks, og forskerne forventer at den negative utviklingen vil fortsette. Estimatene er basert på et modellverktøy som brukes av det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Les mer om fremtiden for villaksen her!