– Ta skiltene på bilen din nå!

Har du planer om å vrake din gamle bil, kan du spare penger ved å ta skiltene av før nyttår.

– Har du bilen registrert 1. januar 2010, er du pliktig til å betale årsavgift. Har du planer om å vrake bilen neste år bør du skynde deg og avskilte den nå for å unngå årsavgift, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ved å avskilte bilen før nyttår slipper du som bileier å betale årsavgift for 2010. Det er ikke et krav at bilen må være vraket innen 31. desember 2008 for å unngå årsavgift, men registreringen må slettes fra motorvognregisteret.

– Får man ikke avskiltet bilen før 1. januar, kan man likevel slippe å betale, eventuelt få refundert avgiften. Da må man levere bilen til vraking hos godkjent bilopphuggeri før 22. mars, som er forfallsdatoen for årsavgiften, sier Engebretsen.

Hvis du selger bilen i perioden mellom årsskiftet og før årsavgiften forfaller til betaling, blir du ikke fritatt for betalingsplikten. Regningen blir sendt til den som sto registrert som eier 1. januar, noe som juridisk betyr at du sitter igjen med regningen hvis kjøper ikke betaler.

– Det er viktig å få med i kjøpekontrakten hvem som er ansvarlig for å betale årsavgiften hvis du selger den før 22. mars, sier Engebretsen. – Årsavgiften kan også legges inn i salgsprisen og at du selv sørger for å betale den, avslutter han.

For kjøretøy som blir levert til vraking hos en godkjent oppsamlingsplass eller til bilopphuggeri etter betalingsfrist 22. mars og til og med 30. juni, blir halv årsavgift betalt tilbake til siste registrerte eier. For kjøretøy som blir registrert fra og med 1. juli skal det betales halv årsavgift.