Vil søke bystatus som Fjordbyen!


I FrP/ H sitt budsjettforslag for neste år ligger det inne at Os kommune skal søke om bystatus og «barnet» vil de kalle Fjordbyen.

 

Flertalskonstellasjonen FrP/H legger i budsjettet for 2010 frem et forslag om at Os kommune skal søke om bystatus for tettstedet Osøyro. Samtidig lanserer FrP/H begrepet Fjordbyen Os.

I merkevarebyggingsprosjektet Os inspirerer er et av programområdene å skapa et levende og attraktivt sentrum på Osøyro. Flere tiltak er allerede satt i gang i tråd med denne strategien; – Telthusplassen, Os havn, oppgradering av Osbroen m.m.

HØR INTERVJU MED TERJE SØVIKNES HER!

I tillegg vil utbyggingen av Oseana kunst- og kultursenter og Os Sjøfront-prosjektet med boliger, næringsareal, kaifronter, molo og småbåthavn gi tettstedet et løft de nærmeste årene, skriver Terje Søviknes i en pressemelding..

– Vi vurderer at tiden nå er moden for at Os skal søke bystatus, oppsummerer ordfører Terje Søviknes (FrP).

– Alle de formelle kravene, som for eksempel innbyggertall er dekket, og en eventuell bystatus vil underbygge Os som regionsenter. Hordaland fylkeskommune har allerede definert Osøyro som regionsenter for kommunene i Bjørnefjordsregionen, og en rapport fra Business Region Bergen pekte nylig ut Osøyro som det naturlige sentrumstyngdepunktet sør for Bergen. Tilsvarande status fikk Straume i vest og Knarvik i nord.

– Allerede na vil vi lansere Fjordbyen Os som et aktuelt begrep i en slik strategi. Osøyro ligger ved Bjørnefjorden, i det storslåtte fjord- og fjellandskapet på Vestlandet. Fjordbyen Os er et godt utgangspunkt for videre merkevarebygging av Os, konkluderer Søviknes.