Amfi vil bygge ut!

For tre år siden åpnet Amfi Os den nyeste delen med 17 nye butikker. Nå planlegges ny utbygging for å gi plass til enda flere butikker og parkeringsdekke.

Amfi Os ser nå på mulighetene for en ny utvidelse med både butikkareal og parkeringsplasser.

– Vi har en prosess i gang i forhold til mulig videre utbygging av senteret. Vi har søkt om å få endre regulering for tomten slik at vi kan utnytte den mer effektivt, sier regionsjef i Amfi eiendom, Solveig Hunhammer til RadiOs.no.

Butikker og parkeringsdekke
Kan du si litt om hvordan dere tenker utbyggingen?

– Blir det bygget ut er planen å flytte hovedinngangen lenger frem og bygge på i det området som i dag ligger foran blomsterbutikken slik at vi får et nytt areal på ca 2000 kvadratmeter, sier Hunhammer.

– I planene ligger det også parkeringsplasser under nybygget og et dekke oppå. Vi tenker oss en innkjøring til parkeingsdekket rett inn fra veien mot Prestegaardsskogen, sier hun videre.

Flere vil inn i senteret
Senteret har fått flere henvendelser angående butikker som vil inn.

– Vi har hatt flere henvendelser som går på å få leie i senteret. Vi har en stor kjedebutikk som ønsker å komme inn, men hvilken butikkmiks det vil bli er det for tidlig å si noe om, sier Hunhammer.

Byggestart?
Så langt er det ikke tatt en endelig avgjørelse i styret til Amfi eiendom om man skal gå for utbygging.

– Ingenting er så langt avgjort. Vi holder på i disse dager med å se på mulige løsninger og kostnadene ved en eventuell utbygging, sier Hunhammer.

Når tror du at dere vil være i gang hvis dere går for utvidelse av senteret?

– Går vi for bygging og prosessen går greit, kan det bli byggestart et stykke ut i 2010. Men det kan og gå enda lenger tid, eller at vi rett og slett legger utbyggingsplanene til side, sier regionsjef i Amfi eiendom, Solveig Hunhammer.