Nye regler for hurtiggående event-båter

Nærings- og handelsdepartementet innfører nye regler for event-båter som gjør over 20 knop.

Båtene skal nå bli sikrere å bruke. Nye regler får følger for opplevelsesbedriftene langs hele kysten, melder NRK .

Nærings- og handelsdepartementet innfører nye regler som skal øke sikkerheten for fører og passasjerer.

– Samtidig skal det fortsatt være mulig å utvikle reiselivet på en god måte, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Hurtiggående båter brukes av mange opplevelsesbedrifter til å frakte turister langs kysten. Hittil har ikke disse båtene vært underlagt spesielle sikkerhetskrav så lenge de har hatt tolv passasjerer eller færre.

Høy fart i åpen sjø
Kombinasjonen høy hastighet i åpen båt og høy sjø kan være farlig. Derfor blir det nå innført krav om et sikkerhetsstyringssystem som inkluderer opplæring, bemanning, registrering av uønskede hendelser, vedlikehold og øvelser.

I tillegg stilles det krav om radiokommunikasjonsutstyr om bord og at passasjerene får en sikkerhetsorientering før avgang.

Dessuten blir det krav om redningsflåter med plass til alle om bord.

Kun i dagslys
Båter som går fortere enn 20 knop og som ikke har overbygning som beskytter passasjerene mot vær og vind blir nå tillatt brukt kun i dagslys.

Det blir ikke utstedt sertifikat til hver båt, men Sjøfartsdirektoratet vil utføre uanmeldte tilsyn for å kontrollere om sikkerhetssystem er etablert og om mannskapet har nødvendige personlige sertifikater.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2011 slik at næringen får tid til å innrette seg. Sjøfartsdirektoratet arbeider med å innføre forskriften også på Svalbard.

Redningsselskapet har advart mot utviklingen med ”event-båtene” – i hovedsak hurtiggående Rib-monstre. Nå kommer det altså nye regler for denne trafikken.

– Det er flott at regler kommer, sier Ingvar Johnsen i Redningsselskapet.